Premies voor 2021

 

 

Voor welke woningen :

 

 •     woningen
 •     appartementen
 •     appartementsgebouwen
 •     aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 •     of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
 •     voor sloop- en herbouwprojecten geldt de datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het elektriciteitsnet

    Ook voor niet-woongebouwen zijn er premies.

 

Voorwaarden :

 

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad.  Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 •     nieuwe warmtepomp met Europees productlabel
 •     warmteafgiftetemperatuur van het systeem maximaal 55°;
 •     geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid;
 •     warmtepomp mag niet worden gebruikt voor actieve koeling (airconditioning);
 •     eindfactuur in 2021;
 •     1 keer per 10 jaar;
 •     enkel cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst werd geplaatst;
 •     wel cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler als de lucht/lucht warmtepomp eerst werd geplaatst.

 

 

 

Bedrag ?

 

Geothermische warmtepomp algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 4000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw € 4800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied € 8000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 9600 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
Lucht/lucht warmtepomp algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 300 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied € 600 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 720 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
Lucht/water warmtepomp algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 1500 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 1800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 1800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw E 1800 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied € 3000 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 3600 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
Hybride warmtepomp algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 800 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 960 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 960 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw € 960 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
als geplaatst ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming of in niet-aardgasgebied € 1600 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 1920 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premie aanvraag komen in aanmerking.

Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende wooneenheden, bedraagt de premie per appartement maximaal 40%/50% van de factuurbedragen, inclusief btw met de hierboven vermelde maxima per wooneenheid.

 

Wie kan de premie aanvragen ?

 

De investeerder in de warmtepomp kan de premie aanvragen.

Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, co-housing, …),  dan wordt de premie voor warmtepomp verleend aan:

 •     de vereniging van mede-eigenaars als de warmtepomp in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
 •     degene die de factuur betaalt, als de warmtepomp in een privédeel wordt geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premie aanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

 

Hoe en wanneer aanvragen ?

 

 •     nadat de werken zijn uitgevoerd;
 •     het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 •     enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 •     de premie kan 1 keer per 10 jaar worden aangevraagd;
 •     online via fluvius.be of op papier.