Steunmaatregelen voor warmtepompen.

Wanneer bedrijven kiezen voor warmtepompen als verwarmingssysteem in de plaats van een klassieke verwarmingsinstallatie, betekent dit een enorme besparing op de energiefactuur en een daling van de CO2-emissie. Bovendien kunnen bedrijven genieten van tal van steunmaatregelen.

Vooreerst voorziet Het Agentschap Ondernemen via de 'Ecologiepremie Plus' in een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest. Onder ecologie-investeringen worden milieu-investeringen en investeringen op energiegebied verstaan die voor komen op de limitatieve technologieënlijst.

De Vlaamse Overheid wil ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten voor haar rekening.

De specifieke voorwaarden omtrent de aanvraag en de ondernemingen die in aanmerking komen, zijn te vinden op de website van het Agentschap Ondernemen. De ecologiepremie wordt toegekend in de vorm van een subsidie waarbij het bedrag bepaald wordt door 3 factoren:

-        De ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal
-        De grootte van de onderneming
-        De subsidiebonus

Het totale bedrag aan toegekende subsidies aan een onderneming is maximaal 1.000.000 euro over een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de eerste positief besliste steunaanvraag. De subsidie wordt in drie schijven uitbetaald aan de onderneming. De aanvragen tot uitbetaling moeten ingediend worden binnen de zes maanden na het beëindigen van de investeringen.

Vervolgens zijn er ook acties opgezet door de Vlaamse overheid samen met de distributienetbeheerders INFRAX en EANDIS ter bevordering van het rationeel energieverbruik, de zogenaamde REG-premies. De premies voor het plaatsen van een warmtepomp door een aannemer worden berekend per kW compressorvermogen met een maximum van 60.000 euro. De aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website van de distributienetbeheerders.

Een laatste steunmaatregel voor energiebesparende, warmtekrachtkoppeling- en hernieuwbare energie-investeringen is de verhoogde investeringsaftrek die bedrijven onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid biedt hun belastbare winst aanzienlijk te verminderen. 

De energie-investeringen voor het aanslagjaar 2015 kunnen voor 13,5% in mindering worden gebracht van de belastbare winst. De onderneming moet hiervoor een fiscaal attest aanvragen ten laatste 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar (31/03/2015). Er zijn 12 categorieën van technologieën die in aanmerking komen voor steun, waaronder het terugwinnen van afvalwarmte door het plaatsen van warmtepompen.

Meer informatie is te vinden op volgende websites:

Ecologiepremie

Ga naar 'ecologiepremie plus', dan naar 'welke investeringen komen in aanmerking' en verder naar de bovenste link in de lijst. Deze premie is enkel van toepassing voor water/water grond systemen, niet captatie of lucht water. De premies zijn opgedeeld in de warmtepomp en de grondput te boren, dus 2 aparte premies. Op de factuur dienen beiden installaties apart vermeld te worden, de premies zijn zonder werkuren, enkel de installatie. De premie moet altijd 'voor' de eerste factuur aangevraagd zijn (online met bevestiging) en binnen 6 maanden moet een gedeelte aangevraagd zijn om uit te betalen, anders vervalt de hele aanvraag. Binnen de 3 jaar moet de hele aanvraag fysiek afgewerkt zijn. 

Eandis

Infrax  
 
Deze premie geld enkel voor bestaande gebouwen van voor 1/1/2014, alsook bij nieuwbouw moet de vergunning aanvraag van voor deze datum dateren.