WARMTEPOMP RENDEMENT: WEET WAAROVER U SPREEKT


Om uw rendement van uw warmtepompinstallatie juist te interpreteren, moet u een onderscheid maken tussen het rendement van uw warmtepomp op zich, de COP of winstfactor en het prestatieniveau van uw hele warmtepompsysteem, de SPF. Het totaalrendement kent u door COP en SPF in rekening te nemen.

COP: Coefficient Of Performance


De COP van uw warmtepomp drukt de verhouding tussen de verbruikte elektriciteit en de afgegeven warmte uit. Een COP van 4,5 betekent dus dat 1 kW elektriciteit die uw warmtepomp verbruikt, 4,5 kW thermische energie (warmte) oplevert. De opgegeven COP van uw warmtepomp is afhankelijk van de buitentemperatuur. Hoe lager de buitentemperatuur, hoe lager uw COP. De reden hiervoor is simpel: bij lage buitentemperaturen verbruikt een warmtepomp in verhouding meer energie om 1 eenheid thermische energie te ontwikkelen dan bij hogere buitentemperaturen. Met andere woorden, uw warmtepomp moet langer draaien voor hetzelfde resultaat. De COP van uw warmtepomp is dus niet constant tijdens het hele stookseizoen. De COP drukt de verhouding tussen de verbruikte elektriciteit en de opgeleverde thermische energie bij een bepaalde buitentemperatuur uit. De opgegeven COP geldt meestal voor een buitentemperatuur +7 °C/+35°C.

SPF: Seasonal Performance Factor


De COP houdt alleen rekening met het verbruik van uw warmtepomp. In een warmtepompinstallatie zijn er echter apparaten, zoals circulatiepompen of ventilatoren, die energie verbruiken en dus ook invloed op uw rendement hebben.
De SPF van uw warmtepomp drukt de gemiddelde COP-waarde van uw warmtepomp over het hele stookseizoen uit. De SPF-waarde krijgt u als u het gemiddelde neemt van alle COP-waarden tijdens het stookseizoen. De SPF ligt dus altijd lager dan de COP.
De SPF houdt rekening met het verbruik van uw warmtepomp én van de andere apparaten. 

Warmtepomp rendement: onklopbaar

Het rendement van een warmtepomp is voor het grootste deel van het jaar onklopbaar. Het is pas bij extreme vriestemperaturen, wanneer de COP van de warmtepomp daalt, en de SPF dus lager komt te liggen, dat verwarmen met fossiele brandstoffen interessant is. De oplossing? Met het bivalent systeem combineert u uw Ultratherma lucht-water warmtepomp met uw bestaande stookolie-of gasketel. U bent dus altijd verzekerd van het hoogste rendement.

Ontdek alles over het rendement van uw Ultratherma-warmtepomp en bezoek onze toonzaal.