EVI-compressor: rendement gegarandeerd

Een compressor comprimeert koelgas waardoor het tot een temperatuur van +75 °C opwarmt. Dit proces is een essentiële stap in de werking van uw warmtepomp omdat het opgewarmde koelgas (heetgas) dient als basis voor uw verwarming en sanitair warm water. De compressie verloopt optimaal in een compressor op bedrijfstemperatuur. Meteen het basisprincipe van een EVI-compressor in Ultratherma lucht-water warmtepompen. Door een deel van de warmte die hij genereert terug te gebruiken om zijn bedrijfstemperatuur op peil te houden, werkt een EVI-compressor met optimaal rendement.

EVI-compressor: werking

Een EVI-compressor verwarmt zichzelf waardoor het koelgas sneller comprimeert en het rendement van de compressor verhoogt. Hoe? Een expansieventiel aan het uiteinde van de EVI-compressor voert een proportioneel deel van de warmte van het heetgas terug naar de compressor. De prestaties van de compressor nemen toe waardoor de warmteterugname geen warmteverlies betekent. Uw EVI-compressor presteert optimaal.


Ontdek de efficiënte werking van de EVI-compressor van de Ultratherma-warmtepompen en neem contact op of bezoek de Ultratherma-website.